SZKOLENIA ANTYKRYZYSOWE"Sytuacje kryzysowe -
zarządzanie i przewidywanie"

rodzaj:
szkolenie zamknięte

zakres i termin
ustalany indywidualnie


"Budowanie zaufania u pracowników -
szkolenie dla osób sprawujących funkcje
społeczne i etyczne w organizacji."

rodzaj:
szkolenie zamknięte

zakres i termin
ustalany indywidualnie


"Patologie w organizacji -
diagnoza i przeciwdziałanie"

rodzaj:
szkolenie zamknięte

zakres i termin
ustalany indywidualnie


"Różnorodność w organizacji -
ryzyka i niewykorzystane szanse"

rodzaj:
szkolenie zamknięte

zakres i termin
ustalany indywidualnie


"Firma odporna na kryzys -
weryfikacja, strategie i narzędzia"

rodzaj:
szkolenie zamknięte

zakres i termin
ustalany indywidualnie


"Dyskryminacja w organizacji -
diagnoza i przeciwdziałanie"

rodzaj:
szkolenie zamknięte

zakres i termin
ustalany indywidualnie